torsdag 17 augusti 2017

Pedagogisk koppling

I läroplanen Lgr 11 talar man om digital kompetens, ett av kunskapsmålen för grundskolan är att varje elev kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Eleverna lever i en värld där de kommunicerar via sociala medier med hjälp av olika digitala verktyg, allt från Instagram till speldialoger över Skype. Denna blogg är vårt sätt att försöka närma oss deras värld i samspel med dem och också deras föräldrar.

Vår förhoppning är att

  • utveckla och utmana oss själva till att testa digitala forum för information och undervisning, både elever, föräldrar och pedagoger
  • med vår blogg ta ett steg mot hållbar utveckling genom att vi minskar den negativa påverkan på naturen och människors hälsa. Vi sparar tid och minskar vår användning av papper och kopieringsmaskin.
  • starta en dominoeffekt i flera riktningar genom att våga att testa andra digitala verktyg och förhoppningsvis vara en inspirationskälla för andra pedagoger och klasser.

Tanken med vår blogg är att den ska kunna användas regelbundet av elever och föräldrar för att få aktuell information om t.ex. läxor, undervisning, se bilder m.m.

Dessutom ger bloggen oss möjligheter att prova nya digitala undervisningsformer. Eleverna kan via vår blogg få chans att t ex förbereda sig för lektioner t ex via SLI-filmer och YouTube-klipp. De har också möjlighet att träna via olika länkar. De tipsar också varandra om länkar som kan läggas ut på bloggen.


/Sofie, Victoria, Hanna & Marianne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar