fredag 8 december 2017

Checklista vid högläsning

Hej!


Här kommer en checklista över vad vi tränar på när vi när tränar och utvecklar vår högläsning i skolan.

Checklista
vid högläsning
Du:
o  - läser lugnt och tydligt.
o  - läser korta ord med flyt.
o  - ljudar längre ord.
o  - pausar vid punkt.
o  - pausar kort vid kommatecken.
o  - läser det mesta med flyt.
o  - planerar din läsning. Tittar i förväg på nästa mening.
o  - uppmärksammar talstreck, dvs att någon säger något till någon annan i texten.
( Tex –Vad är det med Cesar, frågade Asta lite försiktigt?)
o  - läser med betoning (ändrar din röst).
o  - läser med frågande röst vid frågetecken.
o  - läser med utropande röst vid utropstecken.
o  - läser med inlevelse och får in känslor och stämningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar