fredag 8 september 2017

Lite från vecka 36 ...

Vecka 36

Svenska: Vi har lånat böcker från stadsbiblioteket som barnen nu har i sina bänkar. Vi har lyssnat vidare på ljudboken Våffelhjärtat". De senaste dagarna har boken varit lite sorglig. Den har också tagit upp vänskapen mellan de två barnen Trille och Lena och hur det kan bli och kännas när man plötsligt få veta att ens närmaste vän ska flytta. När det gäller skrivandet har vi skrivit meningar om oss själva och fokuserat på vokalerna i alfabetet lite extra den här veckan. Filmen "Livet i Bokstavslandet - om vokaler" fick inleda vårt arbete. Barnen fick sedan en uppgift av en "Vokalhäxa" som lyckats trolla bort alla vokaler i deras namn. Barnen fick träna på att försöka hitta och lista ut allas namn i klassen.

SO: Barnen har under veckan som gått, bla fått fundera över vad SO är för något!

Så här tänkte barnen: Dinosaurier, båtar/vikingaskepp, jordklot, väderstreck, karta, skräp, äppelskrutt, återvinning, vägskyltar, övergångsställe, kors, fredstecken, olika symboler ...

Vilket sammanfattar ganska bra att SO-ämnet består av fyra ämnen dvs historia, geografi, samhällskunskap och religion.

Det övergripande temat vi valt att arbeta med just nu i SO är "Att leva tillsammans". Det har känts naturligt att börja med hur vi vill ha det när vi är tillsammans i klassrummet, på rasterna, på idrotten och i vår restaurang etc, utifrån kamratanda, arbetsro och lärande. Vi har arbetat fram förslag på "klassens gemensamma regler och förhållningssätt". Vi har också samtalat om vilka normer och regler vi har i skolan och hemma och jämfört dem, för att titta på likheter och skillnader. Vi har också regler för när vi vistas i trafiken, som vi har påbörjat ett arbete kring.

NO: Vi har pratat om årstidsväxlingar och fokuserat på årstiden "höst" och barnen har fått ge exempel på vad som kännetecknar den. Vi har också tränat på vilka månader som ingår i vilken årstid.

Matte: I matten arbetar vi med att förstå matematiska uttryck, såsom 5 + 4 = 9. Vad ligger bakom siffror och symboler? För att träna det här skriver barnen både berättelser och uttryck utifrån bilder.
Vi utvecklar också vår huvudräkning, genom att blir säker på strategin "tiokompisarna".

Engelska: Vi har fortsatt träna på hälsningsfraser och siffrorna 1-10 på engelska.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar